سبک های باغبانی دوباره مورد بازدید قرار گرفت

هر باغبان مجموعه ای از دستورالعمل های باغبانی خود را دارد که با سبک های خاص باغبانی از پیش تعیین شده مطابقت دارد. اگر سبک باغبانی خود را می دانید و می توانید این سبک را در ایجاد یک باغ ارگانیک به کار ببرید ، تقریباً دیگر علاقه مندان به باغبانی را از دست داده اید. اما ، اگر سبک باغبانی ندارید که بتوانید آن را برای گیاهان سبزیجات ارگانیک استفاده کنید ، ممکن است در معرض آسیب جدی باشید. سبک های مختلف باغبانی که در واقع برای موفقیت در برداشت سبزیجات ارگانیک اعمال می شود ، کدامند؟ در اینجا برخی از انواع شما می توانید در نظر بگیرید:

باغبانی مسکونی

این روش متداول ترین روشهای باغبانی است. اغلب از آن گل میخک هندی  به عنوان “باغبانی حیاط خلوت” یاد می شود. اگر شما تازه کار هستید و در باغبانی سبزیجات فصلی تجربه ندارید ، باغبانی مسکونی بهترین روش شماست. هدف اصلی باغ مسکونی تغذیه یک خانواده است. تهیه مداوم سبزیجات خانگی در حال حاضر نه تنها می تواند خانواده شما را تغذیه کند ، اگر درک کنسرو و نگهداری آن را داشته باشید ، باغ شما می تواند مدتها پس از پایان دوره تولید باغ شما ، خانواده شما را تغذیه کند.

جذابیت دوم باغبانی مسکونی در جذابیت زیبایی آن نهفته است. باغ شما می تواند رنگ و عمق را به چشم انداز شما اضافه کند. دیدن آنچه در گذشته فقط چمن ، یک عرشه چوبی یا یک بالکن بتونی به یک مجسمه چشم نواز تبدیل شده بود کاملاً دگرگون کننده است.

باغبانی مسکونی به فضای زیادی احتیاج ندارد. طاقچه پنجره ، عرشه ، بالکن یا منطقه کوچک دیگری که دارای نور کافی باشد به راحتی می تواند محصول کمی تولید کند. نظارت بر این مناطق کوچک محدود آسان و در عین حال قابل نگهداری است. محافظت از باغ در برابر آفات در منطقه کوچکتر بسیار آسانتر است. نکته مهم در مورد باغبانی مسکونی سهولت تبدیل باغ وحشی باغبانی به حرفه باغبانی است. تازه کار ، بدون داشتن دانش از کاشت ، رشد و برداشت ، به سطحی از درک می رسد که سایر سبک های باغبانی به رویا و امکان تبدیل می شوند.